Go back
20. Manhar Udhas - 004 Kankotri (7:49)
21. Manhar Udhas - 005 Dikro Maro Ladakvayo (6:23)
22. Manhar Udhas - 006 Manav Na Thai Shakyo To A (8:48)
23. Manhar Udhas - 007 Dhol Dhabugyo Aangniye Ne (7:24)
24. Manhar Udhas - 008 E Dur Dur Parvat Par (6:04)
25. Manhar Udhas - 009 Amo Premiyona (4:34)
26. 01 PAATE PADHARO GANESH - INH100504730 (4:07)
27. 01 - MARA SAYABA NI PAGHADIYE (31:21)
28. 01 DIVSO JUDAINA INH100333470 (5:19)
29. 01 NAJARNA JAAM- INH100235610 (3:04)
30. 01 UNCHI TALAWADI NI KOR INH100235630 (3:07)
31. Track01 - Track01.mp3 (5:58)
32. Track02 - Track02.mp3 (4:59)
33. Track03 - Track03.mp3 (4:39)
34. Track04 - Track04.mp3 (6:48)
35. Track05 - Track05.mp3 (6:24)
36. Track06 - Track06.mp3 (4:59)
37. Track07 - Track07.mp3 (4:15)
38. Manhar Udhas - 010 Tari Aankhno Afini (3:26)
39. Manhar Udhas - 011 Kokvar Aavta Ne (4:54)
40. Manhar Udhas - 012 Kon Mara Shwaasma (7:10)
Go Forward